instrukcje GHP i GMP - dokumentacja sanitarna wymagana przez sanepid

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Pragtyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej

Instrukcje, zapisy i procedury dla zakładów przemysłu spożywczego

 

dokumentacja haccp - ghp, gmp, haccp / dokumentacja wymagana przez sanepid     Wszystkie instrukcje zapisane są w formacie dokumentu Word programu Microsoft Office. Można je dowolnie edytować i dopasowywać do charakteru prowadzonej diałalności. Łącznie w całym pakiecie otrzymujesz ponad 40 plików z instrukcjami i formularzami GMP/GHP, oraz gotową Księgą Dobrych Praktyk GMP/GHP.

Oferowana dokumentacja jest obowiązkowa i wymagana przez SANEPID

 

Zawartość pakietu: Księga GMP/GHP, dodatkowe instrukcje dzięki którym można zmodyfikować zawartość Księgi GMP/GHP i dopasować ją do swojej działalności.

 

Przykładowe instrukcje GMP/GHP wchodzi:

 

 • Instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowiskach pracy;
 • Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych;
 • Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników;
 • Instrukcja mycia rampy;
 • Instrukcja mycia i odkażania rąk oraz toalet;
 • Instrukcja mycia i rozmrażania urządzeń chłodniczych
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
 • Instrukcja zabespieczenia sklepu przed szkodnikami
 • Instrukcja mycie krajalnicy
 • Instrukcja utrzymania czystości 
 • Instrukcja utrzymania porządku w sklepie
 • Instrukcja przyjęcia towaru
 • Instrukcja przyjecia urzędowej kontroli
 • Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę
 • Instrukcja nadzorowania wody
 • Instrukcja badania wody niezgodnych z normami
 • Instrukcja szkolenia personelu
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji sali sprzedaży
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynu środków spożywczych
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych, socjalnych, produkcyjnych, ciągów magazynowych
 • Instrukcja czyszczenia, mycia i opakowań zwrotnych w zakładzie
 • Instrukcja utrzymania higieny otoczenia piekarni
 • Instrukcja czyszczenia, mycia i opakowań zwrotnych w zakładzie
 • Instrukcja konserwacji maszyn i urządzeń
 • Instrukcja postępowania z towarami wycofanymi z obrotu
 • Przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania w zakładzie
 • Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych
 • Instrukcja transportu wyrobów gotowych
 • Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków
 • Instrukcja nadzoru nad dokumentacją
 • Instrukcja pakowania wyrobów
 • Instrukcja technologiczna postępowania z surówkami
 • Instrukcja technologiczna smażenia frytek
 • Instrukcja bezpiecznego spożywania jaj kurzych
 • Instrukcja wydawania dań i napojów
 • Instrukcja smażenia ryb w patelni elektrycznej

 

Karty wykonywanych czynności:

 • Karta dopuszczenia pracownika w danym dniu do pracy;
 • Karta kontroli przyjęcia towaru;
 • Karta kontroli urządzenia chłodniczego;
 • Karta reklamacji towaru;
 • Karta kontroli magazynu;
 • Karta kontroli wewnętrznej;
 • Karta kontroli zapisów temperatury i wilgotności w magazynie
 • Protokół szkolenia zewnętrznego pracowników
 • Protokół szkolenia okresowego wewnętrznego

Procedury

 • Procedura szkoleń personelu
 • Procedura nadzoru nad dokumentacją i danymi
 • Procedura postępowania z produktem niezgodnym
 • Komunikacja z zespołem HACCP
 • Procedura weryfikacji systemu HACCP
 • Procedura nadzoru nad przyrządami kontrolno-pomiarowymi

Formularze

 • pracowników zapoznanych z Instrukcjami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej
 • Rejestr mycia okapu nad stanowiskiem smażenia
 • Rejestr rozmrażania, mycia i dezynfekcji zamrażarek
 • Rejestr wymiany tłuszczu smażalniczego w patelni elektrycznej

Cena dokumentacji: 39,90 zł

dokonaj teraz zakupu »

przejdź dalej

ps. Dla zainteresownaych posiadam również w sprzedaży opracowaną księgę HACCP wraz z dokumentacją dla sklepu spożywczegoHACCP dla gastronomii oraz HACCP piekarnia. Oferty znajdują się tutaj: www.haccp-dla-sklepu.interkursy.pl, www.haccp-dla-gastronomii.interkursy.pl

Pamiętaj! Wdrożenie w zakładach przetwórstwa żywności GHP i GMP nie jest  kwestą wyboru, lecz koniecznością. Zgodnie z nowelizacją ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, małe przedsiębiorstwa są obowiązane wdrożyć i stosować zasady GHP i GMP.

Dokumentacja wymagana przez SANEPID - HACCP ŁÓDŹ

Moja strona usługowa: Dokumentacja HACCP - KONSULTANT-HACCP.PL

Sklep z wzorcowymi dokumentacjami HACCP - wzory HACCP - SKLEP-HACCP.PL

 

Graphic by Rambling Soul, Powered by InterKursy.pl